De Hygiset™ is zo polyvalent ontworpen, dat ze overal kan toegepast worden.
Nemen we even het voorbeeld van een ziekenhuis en laat ons de verschillende mogelijkheden even overlopen.
Door de band zijn er 4 grote zones te onderscheiden waar maaltijden, snacks en/of dranken aan patiënten, bezoekers of personeelsleden worden verschaft.

1) De patiëntenkamers

a) maaltijdenverzorging
b) tussendoortjes

2) De bezoekerscafetaria
3) De personeelscafetaria
4) De vergaderzalen

1) De patiëntenkamers

a) De maaltijdverzorging:
De maaltijdverzorging voor de patientenkamers is zeer gestructureerd. Het is een basisactiviteit. De Hygisets™ worden bij het portioneren aan de portioneringsband op de dienbladen gelegd.
De losse bestekken komen via de gewone weg, d.i. met de dienbladen mee terug naar de afruimzone in de afwaskeuken.

b) Voor de tussendoortjes:
Er is het gekende fenomeen van voorraden op de verpleegposten.

Bij de vraag van de patiënt kan het verplegend personeel een lepeltje voor de yoghurt of het mes voor het schillen van de appel onmiddellijk nemen. De Hygiset™ is hier een veel beter systeem. De bestekken worden vanaf nu hygiënisch bewaard op de verpleegpost. Wanneer het personeel het bestek dan brengt, komt het ook hygiënisch bij de patiënt aan. Er kan geen contaminatie plaatsvinden door het vastnemen aan de bovenzijde van het mes of het lepeltje.
En een contaminatie via snelle bezoeken aan andere patiënten is ook niet meer mogelijk.
Bovendien is op deze wijze het bestek steeds vergezeld van een servet, wat
de hygiëne en zuiverheid van de patiëntenkamer ook weer ten goede komt.
De bestekken kunnen via de normale maaltijdafruim weer terugkomen of via de verpleegpost, zoals het nu gebeurt.

2) Bezoekerscafetaria

De bezoekers nuttigen allerhande snacks en maaltijden. De Hygisets™ zijn aangepast aan elke maaltijdsamenstelling. Men dient enkel de gepaste Hygiset™
te nemen. Dit kan heel eenvouding. De Hygisets™ hebben immers voor elke samenstelling een aparte kleur. In één greep hebben de bezoekers al de
benodigde bestekdelen, inclusief servet én boodschap. Vooral interessant is de mogelijkheid om een specifieke boodschap mee te geven.

3) De personeelscafetaria

Voor de personeelscafetaria verwijzen wij graag naar de bezoekerscafetaria onder punt 2) . In grote lijnen zullen de Hygisets™ hier dezelfde bijkomende oplossingen bieden.

4) De overleg- en vergaderzalen

Voor de vergaderzalen geldt in alle geval dat er (bijna)geen uitgebreide maaltjden genuttigd worden. Meestal handelt het om koffie en frisdranken. Af en toe wordt er een gebakje of hors d’oeuvre verbruikt.

Indien het enkel over dranken handelt (frisdranken en koffie), zal men twijfelen
aan de opportuniteit voor het inzetten van de Hygisets™. Eventueel wil men enkel opteren voor het gebruik van losse items. Dit kan!
We verwijzen hier graag naar de bijkomende services van Profiwash. (www.profiwash.be)
Maar gezien de compleetheid van de Hygisets™ raden we toch het gebruik van
deze laatste aan.