Omgekeerde osmose installatie

In gewoon leidingwater zijn allerlei stoffen opgelost zoals kalk, keukenzout, kiezelzuur en dergelijke.
Deze stoffen kunnen het eindresultaat van de vaatwasmachine
nadelig beïnvloeden: ze vormen een dunne film, aanslag of vlekken. Hierdoor hebben de bestekken de gekende witte vlekken en
worden de glazen na enig tijd wit aangeslagen.
Het eetgerei wordt helemaal onappetijtelijk.
Door plaatsing van de omgekeerde osmose installatie worden alle opgeloste en vervuilende stoffen uit het leidingwater verwijderd.
Het eindresultaat geeft als gevolg hiervan een poleervrij en
glanzend eindprodukt.
Dit wil eenvoudig zeggen: de glazen glanzen echt.
Maar, het aanmaken van osmose water kost 30% meer aan
waterverbruik en dit moet dus ten allen prijzen vermeden worden.
Profiwash vermijdt dit door de verschillende processen zo veel
mogelijk van elkaar te scheiden. Een product dat niet noodzakelijk
met osmose-water moet gespoeld worden, krijgt geen
osmose-water.

>> Voor de technische uitleg bij het begrip
‘omgekeerde osmose’ verwijzen we naar
deze pagina.