Detergenten

Voor zijn spoelmiddelen gaat Profiwash te rade bij de Hamburgse
specialist Dr. Weigert.

Dit bedrijf voert de zorg voor de ecologie hoog in het vaandel, dit kan niet alleen eenvoudig afgeleid worden uit onderstaande verklaring, maar ook in de dagelijkse omgang met deze mensen voelt men duidelijk de bekommernis om op lange termijn te werken.

Profiwash kan dan ook zonder moeite verklaren dat de gebruikte
naspoelmiddelen volledig bio-afbreekbaar zijn.

Verklaring van onze leverancier van reinigingsproducten.

Onze activiteiten kunnen belastend zijn voor het milieu.
De Chemische Fabrik Dr. Weigert heeft zich dan ook tot doel gesteld om milieuvriendelijke processen bij de productie van onze reinigings- en desinfectiemiddelen te hanteren.
Wij zien de bescherming van het milieu, in het kader van een economisch en ecologisch verantwoorde ondernemingsfilosofie en -cultuur, als een uitdaging.
Daarnaast vormt het milieubewustzijn van elke medewerker bij Dr. Weigert de basis voor verantwoordelijk en milieubewust handelen zoals het naleven van alle relevante voorschriften. Tevens zetten wij ons in voor een juiste en duurzame verbetering van de bedrijfsmatige milieubescherming op de werkplek.
Wij stimuleren de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten doordat wij bij de ontwikkeling hiervan rekening houden met de inherente milieubelastingen. Energie- en waterverbruik dient op een besparende wijze te worden ingezet!
Ons milieubewustzijn richt zich ook op een intensieve dialoog met klanten, partners en het publiek over milieurelevante onderwerpen.
© Dr. Weigert 2008

Kwaliteit

Als vooraanstaand toeleveringsbedrijf van reinigings- en desinfectiemiddelen doen wij geen enkele concessie aan de kwaliteit van producten en diensten. De DIN EN ISO 13485 : 2003 en DIN EN ISO 9001 : 2000 certificaten zijn hiervan het bewijs.

Kwaliteitsmanagement:

In dit kader hanteren wij samen met ons moederbedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op bovengenoemde normen en waarbij alle processen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitgebreid zijn beschreven.
Interne processen worden voordurend beoordeeld op hun effectiviteit en zo nodig aangepast.
Het consequent opvolgen en beoordelen van de regels is een zekerheidsstelling voor de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.
Dit is ook van toepassing op de regels en eisen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en het milieu.

CE-markering:

De neodisher® producten die Dr. Weigert levert t.b.v. het medisch segment zijn vanzelfsprekend voorzien van een CE-MARKERING(conform de richtlijn 93/42/ EWG).